uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Марианна Русева Баева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Доклад с публикувано резюме Внешний вид и вкус бисквитов, изготовленных с использованием листьев клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.) руски език 2015 Международной научно-технической конференции 23 – 24 апреля 2015 года, Могилевский государственный университет продовольствия, г. Могилев, Беларусь. Тезисы докладов, с.139 ISBN: 978-985-6985-31-0 Горанова, Ж. Т., Баева, М. Р., Бухалова, Д. В., Милкова-Томова, Ил. В., Алексиева, Й. Н., Станков, С. С., Мацикова, О. В.
Доклад с публикувано резюме Листья клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.) - перспективная функциональная добавка при производстве бисквитов руски език 2015 Международной научно-технической конференции 23 – 24 апреля 2015 года, Могилевский государственный университет продовольствия, г. Могилев, Беларусь. Тезисы докладов, с.140 ISBN: 978-985-6985-31-0 Горанова, Ж. Т., Баева, М. Р., Бухалова, Д. В., Милкова-Томова, Ил. В., Алексиева, Й. Н., Станков, С. С., Мацикова, О. В.
Статия Листья клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.) - перспективная функциональная добавка при производстве бисквитов руски език 2015 Научно-методический журнал Могилевского государственного университета продовольствия, 1(18), с. 67-71. ISSN: 2218-1652 Горанова, Ж. Т., Баева, М. Р., Бухалова, Д. В., Милкова-Томова, Ил. В., Алексиева, Й. Н., Станков, С. С.
Статия Influence of non-traditional flours with functional properties on changes of sponge cakes during storage английски език 2015 Indian Journal of Applied Research, volume 5, issue 10, p. 492-494 ISSN: 2249-555X Goranova, Zh., Baeva, M. R. , Slavovа, V. O.
Статия Effects of powder from white cabbage outer leaves on sponge cake quality английски език 2015 International Agrophysics, volume 29, issue 4, p. 493-500 ISSN: 0236-8722 Prokopov, Ts., Goranova, Zh., Baeva, M. R., Slavov, A ., Galanakis, Ch. M.
Статия Влияние на белтъчното окисление върху качествените показатели на месни суровини от ЕПЖ и свине български език 2014 Известия на съюза на учените – Сливен,том 25, стр. 5-9 ISSN: 1311- 2864 Йоргова, К., Градинарска, В., Градинарска, Д., Данов, К., Тосева, К., Баева, М. Р.
Статия Приложение на пълнозърнесто брашно от лимец (Triticum monococcum L.) в пандишпанов блат със захар български език 2014 Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии’2014”, 24-25 октомври, 2014, Пловдив, Научни трудове на УХТ, том LХІ, стр. 891-895 ISSN: 1314-7102 Горанова, Ж., Т., Баева, M. Р., Станков, С. С.
Статия Investigation of some local bulgarian culinary spices. 1. Diil (Anethum graveolens L.) английски език 2013 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, № 2, volume 2, p. 129-132 ISSN: 1314-7773 Baeva, M. R., Sapundzhieva, T. N., Merdzhanov, P. A., Pavlova, A. T., Alexieva, I. N., Stoyanova, A. S.
Статия Investigation of some local bulgarian culinary spices. 2. Costmary (Chrysanthemum balsamita L.) английски език 2013 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, № 2, volume 3, p. 220-222 ISSN: 1314-7773 Sapundzhieva, T. N., Baeva, M. R., Merdzhanov, P. A., Pavlova, A. T., Alexieva, I. N., Stoyanova, A. S.
Статия Impact of adding flour from Jerusalem artichoke (topinambur, Helianthus tuberosus L.) tubers to wheat flour on the nutritional value of bread английски език 2013 Вестник Алматинского технологического университета, выпуск 3 (99), с. 41-45 ISSN: 2304-5863 Yovchev, A. G., Baeva, M. R., Koleva, L. A., Durakova, A. G., Krasteva, A. P.