uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Татяна Борянова Балабанова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Obtaining functional fermented beverages by using the kefir grains английски 2011 11th International Congress on Engineering and Food (ICEF 11). Balabanova T., P. Panayotov
статия Получаване и характеристика на ферментирали чрез кефирни зърна напитки от млечен серум български 2010 Списание ХВП 10/2010г Панайотов П., Т. Георгиева
статия Функционални характеристики на лактулозата и приложението и в млечната промишленост български 2010 Сборник доклади от НТК „Екология и здраве Георгиева Т.