uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Десислав Костадинов Балев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Липидна пероксидация при топлинна обработка на продукти с птиче месо. Част 1. български 2014 Птицевъдство, 23(3): 23-25. ISSN: 0861-6043 Бакаливанова Т.,Калоянов Н.
Статия Липидна пероксидация при топлинна обработка на продукти с птиче месо. Част 2. български 2014 Птицевъдство, 23(4): 26-30 ISSN: 0861-6043 Бакаливанова Т.,Калоянов Н.
Статия Възможности за редуциране на нитритното съдържание при производството на варени малотрайни колбаси български 2014 Научни трудове на УХТ, 61(2): 16-22. ISSN: 1314-7102 Влахова-Вангелова, Д., Киришева Г., Капитански Б., Драгоев Ст.
Статия Антиоксидантен ефект на екстракти от подправки български 2014 Научни трудове на УХТ, 61(1): 186-192. ISSN: 1314-7102 Киришева Г., Атанасова Т., Влахова-Вангелова, Д.
Статия Мастнокиселинен състав на калифорнийска дъгова пъстърва и хибридът й златна дъгова пъстърва български 2014 Научни трудове на УХТ, 61(1): 133-136 ISSN: 1314-7102 Китановски В., Китановски Д., Влахова-Вангелова, Драгоев Ст.
Статия Development of New Functional Cooked Sausages by Addition of Rose Petal Extract английски 2014 Quality and Safety and XVI International Symposium Feed Technology Novi Sad, Serbia. Proceedings: 111-117 ISBN 978-86-7994-043-8. Vlahova-Vangelova D., Dragoev S., Mihalev К., Doncheva Т.
Статия Effect of refrigeration treatment regimes on the morphology and microstructure of chicken breast meat английски 2014 International Conference “Agri-Food Sciences, Processes and Technologies”, Sibiu, Romania. Proceedings: 6(7): 48-57 ISSN: 1843-0694 Ivanov G., Vassilev K., Vlahova-Vangelova D.
Статия Development of new functional cooked sausages by addition of gojy berry and pumpkin powder английски 2014 American Journal of Food Technology, 9(4): 180-189 ISSN: 1557-4571 Bulambaeva, A., Vlahova-Vangelova D., Dragoev S., Uzakov Y. линк
Статия Effect of superficial treatment with new natural antioxidant on salmon (Salmo salar) lipid oxidation английски 2014 Acta Alimentaria, 43(1): 1-8. ISBN: 1588-2535 Dragoev S., Uzakov Y., Ivanov G., Nikolova-Damyanova B., Grozdeva T., Filizov E., Vassilev K.
Статия Improvement the quality and the shelf life of the high oxygen modified atmosphere packaged veal by superficial spraying with dihydroquercetin solution английски 2014 International Journal of Food Science (Hindawi). Volume 2014, Article ID 629062, 10 pages ISSN: 2356-7015 Dragoev S., Vlahova-Vangelova D., Staykov A., Vassilev K. линк