uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Красимир Георгиев Бамбалов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Проучване на някои свойства и ефективността на бентонити използувани във винопроизводството български 2011 Лозарство и винарство, LVIХ, 2, 23-27 ISSN 0458-4244 Чобанова Д., К. Бамбалов, И. Бакърджийски линк
Доклад Проучване на някои свойства и ефективността на бентонити използувани във винопроизводството български 2010 Международен енологичен семинар, Приморско Чобанова Д., К. Бамбалов, И. Бакърджийски
Доклад Анатомия на дъба - пътят към качеството на виното български 2009 Международен енологичен семинар, Велинград Благоева Н., Н. Стоянов, П. Митев, Х. Спасов, К. Бамбалов
Книга Лозарство и винарство български 2008 Изд. Матком град София, c. 344 ISBN 978-954-9930-50-4 Абрашева П., К. Бамбалов, А. Георгиев
Статия Влияние на дъбовата дървесина върху фенолния състав на червено вино български 2008 Лозарство и винарство, LVI, 4, 23-28 ISSN 0458-4244 Бамбалов К., Х. Спасов, Н. Стоянов, F. Thoulouse, П. Митев линк