uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Георги Леонидов Бекяров

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия The content of selenium and other ten chemical elements in Boletus Edulis from Bulgaria and inhibition of lipid peroxidation. Английски 2011 Journal of Environmental Science and Engineeringр 5, 708-715 ISSN 1934-8932 Bekyarov, G. L., Kakalova, M. D., Iliev A. I.
Доклад The content of selenium as well as other ten biological active metals in boletus Edulis from two areas in Bulgaria and inhibition of blood lipids peroxidation by mushrooms Английски 2009 4th International Symposium on Recent advances in food analysis - Prague, November 4-6, p.551 Bekyarov G., Paraskova P., Kakalova M.,
Статия Bulgarian-Ukrainian bilateral cooperation: Mushrooms and garlic as a detoxifier of the organism from the heavy metals Английски 2009 Journal of International Scientific Publication: Ecology & Safety, Vol.3, Part 1, 288-292 Donchenko G., Palyvoda O., Viduk O., Kuzmenko O., Бекяров Г., Какалова М.
Статия Същност на метода за оценка на способностите на натурални хелати да извличат тежки метали Български 2009 Journal of International Scientific Publication: Ecology & Safety, Vol.3, Part 2, 173-178 Бекяров Г., Илиев А., Какалова М., Donchenko G.,
Статия Сравнително изследване на миграцията на Al, Ca, Fe и Bi йони от цимент във воден разтвор Български 2009 Дентална медицина, том 91, № 1, стр.16-19 Стаматова И., Какалова М., Владимиров С., Бекяров Г.