uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Надежда Борисова Благоева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Современнь?е тенденции в проектировании и строительстве новь?х виннь?х заводов в Болгарии руски 2012 Международная научно-практическая конференция „Региональнь?й технологический парк как инструмент модернизации промишлености Юга Росии”, Краснодар, 74-77 ISBN 978-5-91718-155-4 Митев П., Стоянов Н., Благоева Н.
Статия Исследование влияния на древесину различнь?х видов деревьев на характеристики вина сорта Мерло руски 2012 Под печат - Тематичний збiрник наукових працъ, „Донецкий Национальний Унiверситет Економiки I Торгiвлi” Донецк, Украйна УДК 664.002.5 Благоева Н., Стоянов Н., Митев П., Спасов Хр., Цавков Е., Мелник И.
Статия Исследование влияния на древесину различнь?х видов деревьев на органолептические характеристики вина сорта Мерло руски 2012 Под печат - Трудь? БГТУ, Научнь? журнал „Химия, технология, органических веществ и биотехнология”, Минкс, Беларус ISSN-1683-0377 Благоева Н., Стоянов Н., Митев П., Спасов Хр., Мелник И.
Статия Изледване върху приложението на микронизирана дъбова дървесина за ускорено стареене на дестилати за високоалкохолни напитки. IV: Стареене на ракиени дестилати с течен дъбов екстракт български 2011 Хранителна наука техника и технологии – УХТ Пловдив, vol. 1, 2011, стр. 42-49 Благоева Н., Стоянов Н.
Статия Improvement of the red grapes technological characteristics by the applyng of the plant biostimulator – Amalgerol Premium английски 2011 Тематичний збiрник наукових працъ, Випуск 26 „Донецкий Национальний Унiверситет Економiки I Торгiвлi” Донецк, Украйна, 467-474 УДК 664.002.5 Stoyanov N., Blagoeva N., Mitev P., Spasov Hr.,
Статия Селекция виннь?х дрожжей для производства краснь?х вин из региона Поморие руски 2011 Тематичний збiрник наукових працъ, Випуск 26 „Донецкий Национальний Унiверситет Економiки I Торгiвлi” Донецк, Украйна, 459-466 УДК 664.002.5 Спасов Хр., Митев П., Стоянов Н., Благоева Н., Запрянова П.
Статия Приложение дубого чипса и екстракта от инактивированнь?х дрожжей в ускореном старении краснь?х вин руски 2011 Трудь? БГТУ, Научнь? журнал „Химия, технология, органических веществ и биотехнология” № 4 (142), Минкс, Беларус, 210-215 ISSN-1683-0377 Стоянов Н., Спасов Хр., Митев П., Благоева Н.,
Статия Изледване върху приложението на микронизирана дъбова дървесина за ускорено стареене на зърнени дестилати български 2011 Лозарство и винарство (5) 2011, стр. 39-48 ISSN-0458-4244 Байков П., Благоева Н., Маринов М., линк
Статия Изследване влиянието на различните параметри на ферментация върху показателите на получените червени трапезни вина български 2011 Хранително-вкусова промишленост (8), 2011, стр.45-48 ISSN-1311-0179 Мелник И., Георгиев С., Митев П., Благоева Н. линк
Автореферат Изследване върху приложението на микронизирана дъбова дървесина за стареене на дестилати за високоалкохолни напитки български 2010