uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Мариана Иванова Ботева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Експериментално изследване рязането на червено цвекло с дисков нож. български 2015 НТ на СУБ- Пловдив (под печат) Ив. Михайлов линк
Статия Сили на рязане на плодове и зеленчуци български 2015 НТ на СУБ- Пловдив (под печат) С. Василев, Ив. Михайлов
Статия Влияние на скоростния коефициент върху големината на съставните на силата на рязане български 2015 НТ на СУБ- Пловдив (под печат) С. Василев, Ив. Михайлов линк
Статия Екстремално определяне на силите на рязане на ябълки български 2015 НТ на СУБ- Пловдив , Серия В, том XII, 201-204 ISSN 1311-9419 Ив. Михайлов, К. Ангелов линк