uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Божидар Василев Бозаджиев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Ръководство за упражнения Технология на зърнопреработването български 2014 Академично издателство на УХТ ISBN: 978-954-24-0236-7 Кръстева, А.
Статия Technological characteristics of primitiwe cereal of type Triticum Turgidum L.Subsp. Turanicum: KAMUT английски 2012 Journal of EcoAgriTourism, nr.1, .vol.8 Gogova Tzv., B. Bozadzhiev, D. Hrusavov
Статия Flour mixex with Herb Additives български 2011 сп. Хранителна наука, техника и технология, УХТ, кн .2, 11-16. ISSN 1314-3913 Krasteva A., M.Baeva,TZ.Gogova,A.Durakova,B.Bozadjiev
Статия Изследване възможностите за гранулиране на комбиниран фураж с брашно от листа на пауловния български 2011 Н.тр. УХТ, Пловдив, том LVIII, св.1, 247-252 ISSN 0477-0250 А. Колева, Н. Димитров, Б. Бозаджиев
Статия Водна активност на хляб с топинамбур български 2011 сп. “Хранителна наука, техника и технологии “, Пловдив, том.I, 30-33 ISSN 1314-3913 Димитров Н., Б. Бозаджиев, А. Колева
Статия Технологични свойства на наши и чужди хибриди царевица. Част II. Добив и масленост на млевни продукти български 2011 Н.тр. на Съюза на учените, Ст. Загора, vol.1, 6, 68-73 ISSN 1314-4111 Бозаджиев Б., А. Кръстева, А. Колева, М. Илчовска
Статия Проучване на възможностите за смилане на листа от пауловния български 2011 Н. тр. на русенски университет “Ангел Кънчев”, т.50, серия 9.2, стр.118-122 ISSN 1311-3321 Колева А.,Б. Бозаджиев, Н. Димитров
Статия Установяване на появата на микробна развала в брашна с добавка на топинамбур български 2011 сп.“Хранителна наука, техника и технологии “, Пловдив, том 2, 16-19 ISSN 1314-3913 Димитров Н, Б. Бозаджиев, А. Колева
Статия Изследвания на обогатени с топинамбур бисквитки за кучета български 2010 Н.тр. на Съюза на учените в България – Пловдив, том VIII, серия В, 106-110 ISSN 1311-9427 Колева А., Колева Л., Бозаджиев Б.
Статия Проучване на възможностите за смилане на сушени клубени от топинамбур и билки български 2009 Научни трудове на УХТ “Хранителна наука, техника и технологии”, Том LVI, св.1. 83-87. ISSN 0477-0250 Колева А.,Б. Бозаджиев, А. Кръстева