uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Драгомира Василева Бухалова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Сравнителна характеристика на флавоноли и фенолни киселини в ацетонови екстракти от листа и плодове на червена боровинка (VACCINIUM VITIS-IDEAE L ) Български 2015 Аграрен университет, 17, стр. 99-104 ISSN 1313-6577 Милкова – Томова Ил., Николова Кр., Алексиева Й., Мацикова О
Статия Физико-химични праметри на екстракти от листа на червена боровинка (VACCINIUM VITIS-IDEAE L ) Български 2015 Аграрен университет, 17, стр. 93-98 ISSN 1313-6577 Милкова - Томова Ил., Николова Кр., Алексиева Й., Масански С.
Статия Качественные показатели традиционного хлеба с применением LB подкислителей Руски 2015 АПК России - Челябинск№ 72 1. стр.158 –162 ISSN 2227-7005 Милкова-Томова Ил., Р. Денкова, П. Дойкина, Й. Алексиева
Статия Study of the opportunities for establishing of fruit leatherg from the fruit cornel (cornus mas l.). sensors and texture profiles. Английски 2015 ISSN 2367-6213 Milkova-Tomova I, P. Doikina, Gabor Zsivanovits, P. Paraskova, B. Benov
Статия Study of physico-chemical parameters and quality characteristics of bread with LB- acidifiers through mathematical and statistical methods Руски 2015 ISSN 2367-6213 Il.Milkova-Tomova, M. Georgieva, P. Denkova, P. Doikina,M. Dimitrova
Доклад Внешний вид и вкус бисквитов, изготовленных с использованием листьев клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.). Руски 2015 X Международной научно-технической конференции 23 – 24 апреля 2015 года, Могилевский государственный университет продовольствия, г. Могилев, Беларусь. Тезисы докладов: с.139 ISBN 978-985-6985-31-0. М. Р. Баева, Горанова, Ж. Т.,Ил. В. Милкова-Томова, Й.Н.Алексиева, С. С. Станков, О. В. Мацикова
Доклад Листья клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.) - перспективная функциональная добавка при производстве бисквитов Руски 2015 X Международной научно-технической конференции 23 – 24 апреля 2015 года, Могилевский государственный университет продовольствия, г. Могилев, Беларусь. Тезисы докладов: с.140. ISBN 978-985-6985-31-0. М. Р. Баева, Горанова, Ж. Т.,Ил. В. Милкова-Томова, Й.Н.Алексиева, С. С. Станков, О. В. Мацикова
Статия Листья клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.) в качестве функциональных добавок в бисквитах.). Руски 2015 Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1(18) ISSN 2218-1652 М. Р. Баева, Горанова, Ж. Т.,Ил. В. Милкова-Томова, Й.Н.Алексиева, С. С. Станков
Статия Хляб с „LB - подкислители” без консерванти” Български 2014 ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014 - Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014 стр. 279 - 283 Денкова Р., Дойкина П., Милкова-Томова И., Денкова З. линк
Статия „Изследване на фенолни киселини и флаваноли в традиционни напитки тип „ЛЮТО” Български 2014 ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014 -Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014 стр. 273 - 277 ISSN: 1311-0179 Бояджиев Д. линк