uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Диана Василева Чобанова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Проучване на някои свойства и ефективността на бентонити, използвани във винопроизводството български 2011 Лозарство и винарство, 2011, 2, 23 - 27 ISSN: 0458 - 4244 К. Бамбалов, И. Бакърджийски
статия Управление на процеса на алкохолна ферментация във винопроизводството български 2007 Научни трудове на УХТ, Хранителна наука, техника и технологиитом 54, св. 3, 49-54 ISSN: 0477-0250 Стойчев, Ж., Р. Стоилов, Н. Гинов, В. Чобанова
доклад Енологични танини - вид, дози и начин на влагане български 2007 ІІІ-ти енологичен семинар с международно участие, Приморско CD Стоянов Н., Н. Благоева, П. Илиев, Х. Спасов
учебно помагало Ръководство за упражнения по енология български 2007 Академично издателство УХТ, Пловдив ISBN: 978-954-24-0082-0