uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Росен Миланов Чочков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Изследване влиянието на редуцирано количество захар върху реологичните свойства на кексово тесто и качеството на кексовете. български 2014 Научни трудове на Русенски университет, том 53, серия 10.2, стр. 130-134 ISSN: 1311-3321 Чонова, В., Караджов, Гр.
Статия Influence of emulsifiers addition on dough rheological properties and quality of cakes with unsweet taste. английски 2014 Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій „Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості”, стр. 373 Chonova V. линк
Статия Investigation of lipase from Aspergillus carbonarius upon the quality of bread. английски 2014 Journal of Science, Technique and Technologies, Food and Packaging Year III, № 5, p. 73-77 ISSN: 1314-7773 Sopotenska I., Chonova V., Karadzhov Gr.
Статия Certaines particularit?s de l`interf?rence de la langue maternelle dans l`?tude du fran?ais френски 2014 Научни трудове на УХТ, LХI (1), 968-969 ISSN 1314-7102 Какова, Р. линк
Статия D?termination de la propri?t? de la farine d’orge au brunissement et l’influence du gluten dess?ch?, френски 2012 Revue de G?nie Industriel, p. 18-22; ISSN: 1313-8871 Chochkov R., V. Chonova, Gr. Karadzhov, G. Dobrev
Статия D?termination de l’influence de dur?e pour la fermentation et pour la cuisson sur la couleur de la boisson fermentescible a base de farine d’orge френски 2011 Н. Тр. УХТ – Пловдив, том LVIII, св 1, стр. 241-246 ISSN: 0470-0250 Chonova V., R. Chochkov, Gr. Karadzhov
Статия Effect of endoxylanase from Bacillus Subtilis on barley flour gas formation properties and rheological properties of barley flour английски 2011 Харчова наука i технологiя № 1(14) 2011 стр. 58-60 ISBN 2073-8684 Chochkov R. M., Prof., Karadzhov G.I., Prof., Dobrev G.T., Chonova V.M.
Статия Амилазна активност на ечемично брашно, определена по метода „число на падане” и на апарат амилограф български 2011 Хранителна наука, техника и технологии, УХТ, ТОМ I’2011, стр. 9-12, ISBN 1314-3913 Чочков Р., В. Чонова, Гр. Караджов
Статия Characterization of grude lipase from Rhizopus Arrhizus and purification of multiplicity forms of the enzyme английски 2011 Education and basic science Biotechnol. & Biotechnol., 25(1), p. 2295-2300 DOI 10.5504/ BBEQ.2011.0003 Dobrev G., B. Zhekova, P. Nedelcheva, R. Chochkov, A. Krastanov
Статия Пречистване и свойства на ендоксиланаза от Bacillus subtilis български 2010 Н. Тр. УХТ – Пловдив, LVII, св 1, стр.397-402 ISBN 0470-0250 Добрев Г., Б. Жекова, Г. Делчева, П. Димитрова, Р. Чочков, Гр. Караджов