uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Камен Руменов Данов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Изследване съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди в опушени деликатеси от фасонирано месо. български 2014 Х Юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве”, Юни 5, 2014, Пловдив, България. Сборник с доклади: 305-310. Вълкова-Йоргова, К., T. Дончева, Д. Градинарска, Д. Инджелиева
статия Изследване на белтъчното окисление и протеолизата в месна маса за безструктурни колбаси с добавка на натурални растителни екстракти български 2014 Х Юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве”, Юни 5, 2014, Пловдив, България. Сборник с доклади: 297-303. Вълкова-Йоргова, К., Д. Градинарска, Д. Митрев, Д. Тосева
статия Influence of a bio-consortium starter culture on the biochemical and microstructural characteristics of traditional dry cured meat product английски 2014 Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20(3): 23-531. IF2013 = 0,215. D. Gradinarska, K. Valkova-Jorgova, T. Slavcheva
статия Funkcionalne osobine sojeva bakterija mle?ne kiseline i mikrokoka u sredini sli?noj mesnoj masi sirovih kobasica kao modelu (Функционални свойства на щамове млечнокисели бактерии и микрококи в моделна месна среда) сръбски 2014 University of Kragujevac Faculty of Agronomy, Cacak, Serbia. Zbornik Radova, 19(21): 311-319. ISBN 978-86-87611-31-3. D. Gradinarska, K. Valkova-Jorgova, A. Kuzelov, N.Taskov, D. Saneva
статия Влияние на белтъчното окисление върху цветовата характеристика на охладено телешко и свинско месо. български 2014 Хранително-вкусова промишленост, 64(5): 37-42. Вълкова-Йоргова, К., Д. Градинарска, К. Данов, Д. Митрев, Д. Инджелиева, К. Василев
статия Влияние на белтъчното окисление върху качествените показатели на месни суровини от ЕПЖ и свине. български 2014 Известия на Съюза на Учените - Сливен, 25(1): 5-9. Вълкова-Йоргова, К., В. Градинарска, Д. Градинарска, Д. Тосева. М. Баева
статия Proteolytic effect of starter cultures used in the production of Bulgarian dry – cured sausages. английски 2010 56 International Congress of Meat Science and Technology, Jeju, South Korea Gradinarska, D., Danov, K. , Valkova-Jorgova, K., Yordanov, D., Vasilev, K.
статия Изследване на влиянието на стартерни култури върху цветовите характеристики на български традиционни сурово-сушени месни продукти. български 2010 Сборник доклади от VIII Национална Научно-техническа конференция с международно участие екология и здраве, Пловдив К. Данов, Д. Градинарска, К. Вълкова-Йоргова, K. Василев
статия Effect of Starter Cultures on the Amino Acid Composition of Traditional Bulgarian Semi-dried Raw Sausages. английски 2010 First International Food Symposium Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdag, Turkye Danov, K. , Gradinarska, D., Valkova-Jorgova, K., Yordanov, D., Karaivanova, E.
статия Приложение на биопротекторни култури за производството на безопасни месни продукти. български 2009 Международна научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии’ 2009”, УХТ-Пловдив Д. Градинарска, К. Данов, К. Вълкова-Йоргова