uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Найден Делчев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Проучване възможностите за влагане на инулин и пектин в млечен сладолед. български 2011 Списание „Хранително-вкусова промишленост”, бр. 10, 2011 ISSN 1311-0179 Делчев, Н., П. Денев линк
Статия Моно- и олигозахариден състав на Helianthus tuberosus L. български 2011 Научни трудове, УХТ, Том LVIII, Св. 2, Пловдив, 2011 ISSN 0477-0250 Денев, П., Н. Делчев линк
Статия Изолиране и характеристика на инулин от топинамбур. български 2010 Списание „Хранително-вкусова промишленост”, бр. 3, 2010 ISSN 1311-0179 Денев, П. П., Н. Д. Делчев, Г. Т. Добрев, И. Н. Панчев, Н. А. Кирчев линк
Статия Функционални свойства и приложение на инулина в хранителните технологии. български 2010 Списание „Хранително-вкусова промишленост”, бр. 4, 2010 ISSN 1311-0179 Делчев, Н. Д., П. П. Денев, Г. Т. Добрев, Н. А. Кирчев. линк
Статия Экстракция пектиновых веществ из различных частей растения топинамбур (Helianthus tuberosus L.). руски 2009 Англо-русскоязычный научный химический журнал „Бутлеровские сообщения”, Т.18, №7, 2009 ISSN 2074-0212 Делчев, Н. Д., П. П. Денев, И. Н. Панчев, Н. А. Кирчев линк