uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Запряна Рангелова Денкова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Examination of the technological properties of newly isolated strains of the genus Lactobacillus and possibilities for their application in the composition of starters английски 2014 Biotechnology & Biotechnological Equipment ISSN 1310-2818 Ilieva S, Denkova R, Georgieva L, Krastanov A линк
статия Pea probiotic foods and beverages during storage английски 2014 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies 3: 69 - 73 ISSN 1314-7773 Denkova R, Dobrev I, Yanakieva V, Kozludzhova S линк
статия Хляб с „LB-подкислители” без консерванти български 2014 ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014; Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014 ISSN 1314-1880 Бухалова Д, Дойкина П, Милкова-Томова И, Денкова Р линк
статия Суровосушен ферментирал суджук с пробиотичен щам Lactobacillus plantarum LBRZ12 български 2014 Science and Technologies 4(3), Natural and Mathematical Science, 59 - 63 ISSN 1314-4111 Денкова Р, Мургов И, Горанов Б, Николова Р линк
статия Freeze-dried sourdough starters английски 2014 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies 3: 74 - 80 ISSN 1314-7773 Georgieva L, Denkova R линк
статия Highly active probiotic concentrates with long shelf life obtained using cryoprotectants of plant origin английски 2014 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies 4: 66 – 70 ISSN 1314-7773 Georgieva L, Denkova R, Yanakieva V, Ilieva S линк
статия Evaluation of the toxicological safety of a freeze-dried probiotic preparation английски 2014 Food and Environment Safety 8(2): 109 - 115 ISSN 2068 – 6609 Denkova R, Murgov I, Enikova R линк
статия Study of the adhesion of Lactobacillus plantarum strains with probiotic properties to MDCK английски 2014 Food and Environment Safety 8(3): 214 - 217 ISSN 2068 – 6609 Strinska H, Denkova R, Dobrev G, Todorov D, Mladenova K, Shishkov S линк
статия Non-traditional yogurt from cow's milk enriched with pea protein английски 2014 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies 5: 38 - 44 ISSN 1314-7773 Dobrev I, Denkova R, Filipov E, Yanakieva V линк
статия Определяне на кинетичните параметри при периодично култивиране на Lactobacillus paracasei PX3 с пробиотичен потенциал български 2014 Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии – гр. Пловдив том LXI, 2014: 428 – 432 ISSN 1314-7102 Горанов Б, Георгиева И, Денкова Р, Костов Г линк