uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Мария Петрова Димитрова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Carbohydrate composition and antioxidant activity of certain morus species английски 2015 International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 7(3):621-627. IF2015 = 1,10. ISSN 0975-4873 Dimitrova, M., N. Petkova, P. Denev, I. Alexieva линк
статия Идентифициране на различни видове алпийска роза (Sempervivum marmoreum L., Sempervivum tectorum L.) по минерален състав английски 2014 Научни трудове – Аграрен университет, 58(1): 235-239 ISSN 1312-6318 (Print) ISSN 2367-5845 (Online) Николова, Кр., Д. Бояджиев, М. Димитрова, Й. Алексиева линк
статия Phenolic content, antioxidant and antimicrobial activity of mulberry fruit. английски 2014 International Scientific-Practical Conference “Food, Technologies & Health”, 13 November 2014, Agric. Academy- Sofia, Food Res. and Dev. Institute-Plovdiv, Proceedings: 23-27. ISSN 2367-6213 Dimitrova, M., D. Mihaylova, A. Popova, T. Sapundzhieva, I. Alexieva, H. Fidan линк
статия In vitro evaluation of the antioxidant and antimicrobial activity of mulberry tree leave 2014 Scientific Works of University of Food Technologies, 61(1): 810-815. ISSN 1314-7102 Mihaylova, D., A. Popova, M. Dimitrova, T. Sapundzhieva, I. Alexieva, H. Fidan линк
статия Study on the effect of some technological factors on the antioxidant activity of Portulaca oleracea L. leaves, английски 2014 Scientific works of University of Food Technologies, 61(1): 804-808. ISSN 1314-7102 Popova A., D. Mihaylova, I. Alexieva, M. Dimitrova линк