uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Мария Георгиева Динкова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Изследване на потенциалните характеристики на PVT- панел български 2014 Научни трудове на ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014, 333-338 Минчев, М., Динкова,М., Георгиева,И.
Учебно помагало Digital circuits английски 2012 CD (електронен носител)
Учебно помагало Импулсна и цифрова схемотехника български 2011 CD (електронен носител)
Учебно помагало Semiconductor devices английски 2011 CD (електронен носител)
Статия Maximum Power Point Tracker Controlling PV Converter:Research and Development Study английски 2010 Proceedings of TechConnect World Conference 2010:Clean Technology, June 21-24,2010,Anaheim,CA,USA, ISSN: Dinkova,M ., T.Nedzhip
Учебно помагало Полупроводникови елементи български 2009 CD (електронен носител)