uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Тодор Георгиев Джурков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА СХЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЪРВА КЛЕРА В „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА български 2014 Научни трудове на УХТ, LXI (1), 293-295 стр. 288 – 292 ISSN: 1314-7102 Пашамов Е.Р. линк
Статия Изследване на някои физични параметри на рязан тютюн. български 2014 Научни трудове на УХТ, том LХI, Пловдив, стр. 284 – 287. ISSN: 1314-7102 Лазаров Л.В. линк
Статия Вакуумизпарителни уредби за отделяне на метанол при производство на биодизел български 2009 Академично издателство на УХТ - Пловдив. ISSN 0477-0250 Актерян Ст., Джурков Т.Г.