uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Илиян Николаев Добрев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Non-traditional yogurt from cow's milk enriched with pea protein английски 2014 Journal of Food and Packaging Science Technique and Technologies №5, 38 - 44 ISSN 1314-7773 R. Denkova, Z. Denkova, E. Filipov, V. Yanakieva линк
Статия Non-traditional pea yogurts английски 2014 Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 17 (1): 111 – 112 ISSN 1311-1477 Z. Denkova, V. Yanakieva, E. Filipov, R. Denkova, B. Goranov
Статия Pea probiotic foods and beverages during storage английски 2014 Journal of Food and Packaging Science Technique and Technologies №3, 69 - 73 ISSN 1314-7773 Z. Denkova, R. Denkova, V. Yanakieva, S. Kozludzhova линк
Статия Molecular-genetic and biochemical characterization of Saccharomyces cerevisiae strain 25-G, isolated from fermented cereal beverage английски 2014 Food and Environment Safety - Journal of Faculty of Food Engineering, ?tefan cel Mare University - SuceavaVolume XIII, Issue 4 – 2014, 360 – 364 ISSN 2068 – 6609 R. Cholakov, R. Denkova, D. Teneva, V. Yanakieva, Z. Denkova, Z. Urshev линк
Статия Obtaining chocolate masses with probiotic lactobacilli strains английски 2014 Scientific Works of the University of Ruse, Proceedings v. 53, book 10.2, 55 – 58 ISSN 1311-3321 Denkova, R., V. Vlaseva, E. Filipov, Z. Denkova, B. Goranov, P. Merdzhanov линк
Статия Genetic, biochemical and physiological characteristics of the recombinant strain Lactobacillus RL15, obtained by intergeneric hybridization between Lactobacillus acidophilus 2 and Bifidobacterium bifidum L1 английски 2012 Food and Environment Safety, Romania, Volume XI, Issue 1, 5-14 ISSN: 2068 - 6609 Denkova R., I. Dobrev, Z. Denkova, V. Yanakieva, Z. Urshev, M. Yordanova, S. Ilieva линк
Статия Lactic acid production with Lactobacillus casei ssp. rhamnosus NBIMCC 1013: Modeling and optimization of nutrient medium английски 2012 in press, accepted Kostov G., M. Angelov, Z. Denkova, I. Dobrev, B. Goranov
Статия Установяване на сходства и различия между родителските щамове Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus rhamnosus и получените от тях чрез междувидова генетична рекомбинация хибридни клонове български 2011 „Хранителна наука, техника и технологии”, том 3, стр. 32 –37 ISSN: 1314 - 3913 Добрев И., Р. Денкова, З. Денкова, З. Уршев, В. Янакиева, М. Йорданова
Статия Установяване на сходства и различия между родителските щамове Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium bifidum и получените от тях чрез междуродова генетична рекомбинация хибридни клонове български 2011 „Хранителна наука, техника и технологии”, том 3, стр. 26 –31 ISSN: 1314 - 3913 Добрев И., Р. Денкова, З. Денкова, З. Уршев, В. Янакиева
Статия Изолиран щам Lactobacillus helveticus с пробиотични свойства български 2011 Сборник научни трудове на УХТ LVIII, том 1, стр. 111 – 116 ISSN: 0477 - 0250 Янакиева В., Р. Денкова, И. Добрев, З. Денкова