uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Валентина Цветанова Добрева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Optimisation des conditions de culturation et elaboration d’un shema technologique de production d’enzyme xylanolitique de Bacillus subtilis pour application dans la panification  френски под печат Revue de genie industrielle ISSN 1313-8871 V. Dobreva, R. Chochkov, G. Dobrev, B. Zhekova, M. Hadjikinova
статия Influence of the Fermentation Medium Composition on Lipase Production by Rhizopus arrhizus английски 2014 Bulgarian Journal of Agricultural Science ISSN 1310-0351 Strinska H, Zhekova B, Dobreva V, Delchev N линк
статия Optimization of salt composition of nutrient medium for lipase production by Rhizopus Arrhizus английски 2014 Scientific Works of University of Food Technologies “Food Science, Engineering and Technologies 2014”, 61: 491-496 ISSN 1314-7102 Strinska H, Dobreva V, Zhekova B, Ivanova P линк
статия Lipase biosythesis by Aspergillus carbonarius in nutrient medium containing products and byproducts from oleochemical industry английски 2014 Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Dobrev G, Zhekova B, Dobreva V, Strinska H, Doykina P, Krastanov A линк
статия Изследване на възможностите за получаване на пандишпанови платки с кристален малтитол български 2013 Научни трудове на УХТ, том LX, 512-516 Хрусавов Д, Добрева В, Хаджикинова М, Хаджикинов Д
статия Functional properties of maltitol английски 2013 Agricultural science and Technology ISSN 1314-412X Dobreva V, Hadjikinova M, Slavov A, Hadjikinov D, Dobrev G, Zhekova B линк
статия Сравнителна характеристика на подсладени със захар и с малтитол млечно-кисели напитки български 2013 Научни трудове на УХТ, том LX, 516-519 Dobreva V, Vlaseva R, Hadjikinova M, Hadjikinov D, Ivanova M
статия Determination de l'influence de lipase par Aspergillus Carbonarius sur la capacite de formation du gaz de la farine de froment et sur les proprietes rheologiques de la pate френски 2013 Научни трудове на УХТ, том LX, 179-183 Sopotenska I, Chochkov R, Karadzhov G, Dobrev G, Dobreva V
Доклад Влияние на някои фактори на средата върху развитие на дестабилизиращи дрожди във вина български 2012 10 международен симпозиум „ Лозарството и винарството на XXI век, 2012 Хр. Спасов, В. Добрева, Я. Чобанов
Статия Тагатоза- функционални свойства български 2011 Food science engineering and technologies, University of food technologies, Plovdiv, volume 3' 2011 Ал. Славов, М. Хаджикинова, В. Добрева