uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Димитър Томов Драчев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Доклад Research on production of tobacco seedlings by using non-woven textile. английски 2014 Proceedings of the International Conference Science and Society, Part 3, Donetsk, Ukraine, 02.15.2014, 78 - 81. ISSN 6827-0151 T. Ortomarova, V. Nikolova
Доклад Research on the economic plan and economic indicators of oriental variety Krumovgrad 90 produced by different systems of fertilization. английски 2014 Proceedings of the International Conference Science and Society, Part 3, Donetsk, Ukraine, 02.15.2014, 82 - 86. ISSN 6827-0151 T. Ortomarova, V. Nikolova
Статия Research of the relationship between the increment of the eco type Krumovgrad in Mesta tobacco valley region by using dеvelopment factors. английски 2014 Proceedings of the International scientific and practical conference Innovative technologies in the industry and economy of Kazakhstan, April 29-30, Алматы, 43 - 46. ISBN 978-601-80276-1-1
Статия Research on the vegetation of the oriental tobacco by exposition and the agrotechnics of the soil. английски 2014 Journal of Eurasian Technological University, 2 (16), 80–84. ISSN 2313-7614
Статия Patterns of quality formation within the Basma variety group of Bulgarian oriental tobacco. 4. Variety Elenski 817. английски 2014 Междувузовский сборник научных трудов, ВГАУ, Воронеж, 98 – 103. ISBN 978-5-7267-0773-0 V.T. Popova, V.V. Nikolova
Статия Приложение на ултравиолетовата спектроскопия за установяване запазването на качествените характеристики на различни сортове тютюни български 2010 Научно списание за селскостопанска и горска наука „Екология и бъдеще”, 3, ISSN: 1312-0751 Драчев, Д.Т., Николова, В.В.
Статия Химико-технологични показатели на тютюни от сортова група „Басми”произведени в район Неврокоп български 2009 Научно списание за селскостопанска и горска наука „Екология и бъдеще”, 4, ISSN: 1312-0751 Драчев, Д.Т., Николова, В.В., Николов, Н.П.
Статия Химикотехнологическа оценка на тютюневи сортове от гръцки произход български 2009 Научно списание за селскостопанска и горска наука „Екология и бъдеще”, 4, ISSN: 1312-0751 Николов, Н.П., Драчев, Д.Т., Николова, В.В.
Статия Сравнително изпитване на единични и комбинирани водоразтворими торове в различна торова норма върху продуктивността и качеството на тютюн от сортова група „Басми”, отглеждан в район Неврокоп. Съобщение ІІ: Проучване ефекта от прилагането на комбинирани во български 2009 Почвознание, агрохимия и екология, 43 (1), 55 - 61. ISSN: 0861-9425 Ортомарова, Т., Драчев, Д.Т.
Статия Сравнително изпитване на единични и комбинирани водоразтворими торове в различна торова норма върху продуктивността и качеството на тютюн от сортова група „Басми”, отглеждан в район Неврокоп. Съобщение І: Проучване ефекта от прилагането на комбинирани вод български 2009 Почвознание, агрохимия и екология, 43 (1), 46 - 54. ISSN: 0861-9425 Ортомарова, Т., Драчев, Д.Т.