uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Стефан Георгиев Драгоев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Нови подходи за създаване на функционални месни продукти. български 2014 Обзор, Хранително-вкусова промишленост, 64(1): 33-36. ISNN: 1311-079 Булумбаева А. А., М. Узаков
Обзор Възможности за приложение на годжи бери и тиква във функционални месни продукти. български 2014 Хранително-вкусова промишленост, 64(3): 41-44. ISNN: 1311-079 Булумбаева А. А., Я. М. Узаков
Статия Възможности за редуциране на нитритното съдържание при производството на варени малотрайни колбаси български 2014 Научни трудове на УХТ, 61(2): 16-22. ISSN: 1314-7102 Влахова-Вангелова, Д., Киришева Г., Капитански Б., Балев Д.
Пленарен доклад Потенциални химични опасности за здравето на човека в месни и рибни продукти. български 2014 Scientific Researches of the Union of the Scientists in Bulgaria - Plovdiv, 11(Series C. Natural Sciences and Humanities): 4-23. Влахова-Вангелова, Д.
Статия Мастнокиселинен състав на калифорнийска дъгова пъстърва и хибридът й златна дъгова пъстърва български 2014 Научни трудове на УХТ, 61(1): 133-136 ISSN: 1314-7102 Китановски В., Китановски Д., Влахова-Вангелова, Балев Д.
Статия Development of New Functional Cooked Sausages by Addition of Rose Petal Extract английски 2014 Quality and Safety and XVI International Symposium Feed Technology Novi Sad, Serbia. Proceedings: 111-117 ISBN 978-86-7994-043-8. Vlahova-Vangelova D., Balev D., Mihalev К., Doncheva Т.
Статия Нови стратегии и технологии за производство на функционални месни продукти, Втора национална конференция организирана от фирма „Тандем-В“. „Добрата храна е сила“, английски 2014 Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България. Панел І: Светът на храните в 21 век. линк
Статия Development of new functional cooked sausages by addition of gojy berry and pumpkin powder английски 2014 American Journal of Food Technology, 9(4): 180-189 ISSN: 1557-4571 Bulambaeva, A., Vlahova-Vangelova D., Balev D., Uzakov Y.
Статия Effect of superficial treatment with new natural antioxidant on salmon (Salmo salar) lipid oxidation английски 2014 Acta Alimentaria, 43(1): 1-8. ISBN: 1588-2535 Balev D., Uzakov Y., Ivanov G., Nikolova-Damyanova B., Grozdeva T., Filizov E., Vassilev K.
Статия Improvement the quality and the shelf life of the high oxygen modified atmosphere packaged veal by superficial spraying with dihydroquercetin solution английски 2014 International Journal of Food Science (Hindawi). Volume 2014, Article ID 629062, 10 pages ISSN: 2356-7015 Balev D.., Vlahova-Vangelova D., Staykov A., Vassilev K. линк