uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Албена Георгиева Дуракова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Moisture Sorption Characteristics of 1150 type flour mix with flour herbs - Thyme, Fenugreek, Oregano and Lemon balm английски 2014 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technolodies, 4, 54-57 ISSN: 1314-7420 A. Durakova, I. Dimov, G. Roudaut, R. Surel
Статия Качественные показатели хлеба, приготовленного из замороженного, обогащенного тремя и четыръмя травами теста. руски 2014 Вестник ЧГАА. Научный журнал федералъного государственного бюджетного образователъного учреждения высшего профессионалъного образования Челябинская государственная агроинженерная академия. Том 68, 117-124. ISSN: 2227-7005 Парамоненко Л., Гогова Ц. Дуракова А.
Статия La capacite d'adsorption et desorption de pain aux herbes френски 2014 Научни трудове на УХТ. Том LXI (1), 49-53 ISSN: 0477-0250 A. Durakova, I. Dimov, R. Surel, G. Roudaut, Tzv. Gogova
Статия Установление режимов некоторых технологических операций замопоженного обогащенного тремя и четыръмя травами теста. руски 2014 Вестник ЧГАА. Научный журнал федералъного государственного бюджетного образователъного учреждения высшего профессионалъного образования Челябинская государственная агроинженерная академия. Том 69, 95-99. ISSN: 2227-7005 Парамоненко Л., Гогова Ц. Дуракова А.
Статия Хлебопекарно качество на брашнено-билкови смеси български 2014 Хранително вкусова промишленост,8, 30-34 ISSN: 1311-0179 Димов И., А. Кръстева, А. Дуракова
Статия Сорбционна кинетика на брашнена смеска с топинамбур. български 2011 Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2, 20-24 ISSN: 1314-3913 Дуракова, А.
Статия Сорбционни характеристика на специални брашна. български 2011 Хранително вкусова промишленост , 9, 35-40 ISSN: 1311-0179 Дуракова, А. линк
Статия Flour mixes with herb additives. френски 2011 Академично издателство на УХТ - Пловдив, 2,11-16 ISSN: 1314-3913 Ana P. Krasteva, Marianna R. Baeva, Tzvetana I. Gogova, Albena G. Durakova, Bojidar V. Bozadjiev.
Статия Качествени показатели на хляб, обогатен с брашно от топинамбур, получен от замразено тесто. български 2011 Научни трудове на УХТ, Том LVIII(1), 225-230 ISSN: 0477-0250 Цветана Гогова, Мариана Баева, Албена Дуракова.
Статия Developpment des m?langes farineaux enrichi en cannelle френски 2011 Научни трудове на УХТ, Том LVIII(2), 469-474 ISSN: 0477-0250 Tzvetana Gogova, Mariana Baeva, Albena Durakova, Julie Franchois