uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Мина Минкова Дживодерова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Свойства на агарови желета в зависимост от температурата в процеса на тяхното подкисляване български 2014 Научни трудове на УХТ, LXI (1), 293-295 ISSN: 1314-7102 Георгиев, М, Хаджикинова, Р.