uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Маркарит Мардирос Едгарян

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
книга Технология на видовете сирене български 2011 „Интелексперт – 94” ООД, Пловдив 978-954-8835- 49-7 978- 954-8835- 26-8 Едгарян М., П. Панайотов
книга Развитие на технологиите в млечната промишленост български 2010 „Интелексперт – 94” ООД, Пловдив Панайотов П., М. Едгарян
Статия Пресни видове сирене от обезмаслено мляко и суроватка български 2010 VІІІ нац. –техническа конференция с международно участие Едгарян М., П. Панайотов
Статия White brined varieties – tradition and development” английски 2010 The first international symposium on traditional foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdag, Edgarian M., P. Panayotov, R.Vlaseva
Статия Investigating the possibilities for industrial production of fermented milk from goat milk. английски 2010 The first international symposium on traditional foods from Adriatic to Caucasus, Tekirdag Panayotov P., R. Vlaseva, M. Edgarian
Статия Безопасност и качество на пресни сирена с ултрафилтрация на млякото български 2009 Научни трудове УХТ, том LVІ, свитък 1 ISSN 0477-0250 М. Едгарян, П. Панайотов
Статия Система за регулиране качеството на видове сирене от многокомпонентни смеси на млечна основа български 2009 Н.тр. УХТ, том LVІ, свитък 1 ISSN 0477-0250 Панайотов П., М. Едгарян