uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Радослава Никилова Габрова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Increasing the Rate of Operation of Automatic Quality Classifiers for Agricultural products – Software and Hardware Decisions английски 2010 Jornal Acta Horticulturae 858 ISBN: 978 90 6605 206 2 Georgiev A.S., L.F. Kostadinova, R.Gabrova and N. Shopov
Статия Обучение на вероятностни класификатори в програмната среда Матлаб български 2009 Научни трудове, УХТ, Пловдив, том XLI, св. 2 ISBN: 978-954-24-0143-8 Костадинова Л., Р. Габрова, А. Георгиев