uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Добрин Ганчев Ганчев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Учебник Икономика на предприятието български 2015 УИ „В. Априлов”, ноември 2015, Габрово, ISBN:978 – 954 – 683 – 541 – 3; не