uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Дочка Георгиева Ганчовска

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Сравнителен анализ на статическата надеждност на нови и употребявани стъклени бутилки, български 2015 Наука и технологии, СУБ-Ст. Загора, vol.V, 95-99
Статия Влияние на температурата върху якостта на стъклени опаковки за пиво. български 2015 Международно on-line списание Наука и технологии. Съюз на учените - Ст. Загора ISSN 1314-4111 Ив. Михайлов, К.Ангелов, С.Василев
Статия Устойчивост на вътрешно налягане на стъклени бутилки при екстремни експлоатационни температури български 2015 НТ на СУБ- Пловдив (под печат) Й. Мунев линк
Статия Анализ на поведението на стъклена опаковка за пиво при натоварване на вътрешно налягане при различни температурни режими български 2015 НТ на СУБ- Пловдив (под печат) Ив. Михайлов, К. Ангелов, С. Василев линк
Статия Влияние на показателя устойчивост на вътрешно налягане върху чупливостта на многооборотни стъклени бутилки за пиво. български 2015 НТ на СУБ- Пловдив , Серия В, том XII, 201-204 ISSN 1311-9419 Михайлов Ив., С. Василев, Ангелов К.