uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Владимира Кръстева Ганчовска

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Доклад Диференциране на животинска от растителна мазнина на микропроби от краве мляко по спектрите на преминала и разсеяна светлина български 2011 IV Международен симпозиум ‘’Екологични подходи при производство на безопасни храни’’ Пловдив, 9 юни 2011, 275-280, ISSN 1313-9819 Панайотов П., Ефтимов Т., Шопов Н., Боянова П., Костадинова Л.
Доклад Computer control system for processes in milk processing by ultrasound. английски 2011 Proceedings of the Sixth International Scientific Conference Computer Science’2011, Ohrid, Macedonia, 01-03 September 2011, pp. 176-181 ISBN: 978-954-438-914-7 Ilarionov R., Borovska P., Panayotov P., Shopov N., Simeonov I., Ibrishimov H., Kilifarev H., Ivanova D., Boyanova P. линк
Доклад Определяне на цвета на видове сирене с компютърна система, български 2011 Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2011”, Пловдив, 14-15 октомври 2011, т. LVIII, св. 3, 193-198, ISSN 0477-0250 Боянова П., Костадинова Л., Панайотов П., Шопов Н.
Доклад Хардуерни аспекти при получаване на първична оптична информация за окачествявани хранителни продукти български 2011 Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2011”, Пловдив, 14-15 октомври 2011, т. LVIII, св. 3, 199-204 ISSN 0477-0250 Костадинова Л.
статия Цветови класификатор за анализ на сирене на базата на NI Vision Assistant български 2011 Хранителна наука техника и технологии, Пловдив, т. 3, 61-65 ISSN 1314 - 3913 Костадинова Л., Катранджиев Н.