uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Атанас Стефанов Георгиев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Книга Fundamentals of Signals &Systems английски 2010 Lectures, Академично издателство на УХТ, Пловдив ISBN 978-954-0157-5 Georgiev A.S., Kostadinova-Georgieva L.
Статия Increasing the Rate of Operation of Automatic Quality Classifiers for Agricultural products – Software and Hardware Decisions английски 2010 Jornal Acta Horticulturae 858 ISSN: 0567-7572 Georgiev A.S., Gabrova R. , Shopov N.
Статия Информационни аспекти на процесите при обективно определяне качеството на храни български 2010 Сборник с доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’09”, Том I, Габрово ISSN 1313-230X Георгиев А. , Шопов Н.
Статия Обучение на вероятностни класификатори в програмната среда Матлаб български 2009 Научни трудове, УХТ, Пловдив, том LVI, св. 2 ISSN 0477-0250 Габрова Р., Георгиев А.
Статия Система за сградна автоматизация в логистичен център български 2009 Сборник с доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’09”, Том I ISSN 1313-230X Георгиев Б., Шопов Н., Георгиев А.