uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Мария Георгиева Георгиева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Разпределение на температурата в едномерно температурно поле на топлообменен апарат български 2014 Международно научно on-line  списание НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ Издава Съюз на учените - Стара Загора, 112-115 ISSN: 1314-4111 Георгиева, М., Ходжева, Зоя, Василев, С. линк
Статия Изследване влиянието на оребряването, скоростта и температурата на въздуха върху температурата на повърхността на абсорбер за въздушен колектор за сушилня български 2014 X национална научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве 2014 , 327-332 ISSN: 1314-1880 Георгиева, М., Атанасов, Д., Минчев, М., Ташев, Ат., линк
Статия Изследване влиянието на оребряването, скоростта и температурата на въздуха върху температурата на повърхността на абсорбер за въздушен колектор за сушилня български 2014 сп.Топлотехника, година 5, книга 3, 2014 ISSN: 1314-2550 Георгиева, М., Атанасов, Д., Минчев, М., Ташев, Ат.,
Статия „Топлопреминаване при вертикални ограждащи конструкции с херметизиран въздушен слой – влияние на геометричните и конвективните характериктики” български 2011 Хранителна наука техника и технология, том 2`2011 ISSN: 1314-3913 Георгиева, М.Г., Раичков,Г.Р.