uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Пенка Иванова Георгиева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Functional properties of proteins isolated from industrially produced sunflower meal. английски 2014 International Journal of Food Studies 3 (2): 203-212 ISSN: 2182-1054 Chalova V, Koleva L линк
статия Фракционен състав на белтъчни изолати от слънчогледов шрот български 2014 Научни трудове на УХТ-Пловдив, 61(1): 370-375 ISSN 1314-7102 Dobrev G, Koleva L линк
статия Optimization of salt composition of nutrient medium for lipase production by Rhizopus Arrhizus английски 2014 Scientific Works of University of Food Technologies “Food Science, Engineering and Technologies 2014”, 61: 491-496 ISSN 1314-7102 Strinska H, Dobrev G, Dobreva V, Zhekova B линк
Статия Идентихициране на български сортове памучни семена от различни реколти български 2012 Хранително вкусова промишленост, стр.47-49, 2/2012 г., Пловдив Перифанова, Бояджиев ,Узунова
Статия Идентифирование масел болгарских хлопковых сортов разных урожаев руски 2009 Сборник научни трудове Иновации в интеграционных процессах образования, науки, производства, гр. Мелеуз Перифанова, Бояджиев ,Узунова