uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Никола Пенев Гинов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Практикум Практикум по технически средства за автоматизация български 2011 Второ съкратено и коригирано издание, П., УХТ, 2011 Драготинов И., Ж. Стойчев, Й. Бадев.
Ръководство за лабораторни упражнения Автоматизация на произвоствените процеси български 2011 Академично издателство на УХТ-Пловдив. Пето преработено издание, декември 2011 ISBN 978-954-24-0188-9 Никола Гинов, Жеко Стойчев, Веселин Станчев, Йордан Бадев, Чавдар Дамянов, Веселин Начев,Таня Титова, Божидар Марков, Стоянка Маджарова
Доклад Оптимално управление на топлинно интегрирани периодични реактори, използувани в хранителната промишленост български 2009 НТ конференция с международно участие , “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – 2009”, 23 – 24 октомври, Пловдив, 2009. Иванов Б, Н. Гинов