uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Цветана Иванова Гогова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Установяване на времето на технологичните операции при обогатени и необогатени змразени теста – част І български 21012 Хранителна наука, техника и технологии, том. 3, стр. 7-11 ISSN: 1314-3913 Гогова, Ц. и Баева, М. Р.
Статия Установление режимов некоторых технологических операций замопоженного обогащенного тремя и четыръмя травами теста. руски 2014 Вестник ЧГАА. Научный журнал федералъного государственного бюджетного образователъного учреждения высшего профессионалъного образования Челябинская государственная агроинженерная академия. Том 69, 95-99. ISSN: 2227-7005 Парамоненко Л., Дуракова А.
Статия Качественные показатели хлеба, приготовленного из замороженного, обогащенного тремя и четыръмя травами теста. руски 2014 Вестник ЧГАА. Научный журнал федералъного государственного бюджетного образователъного учреждения высшего профессионалъного образования Челябинская государственная агроинженерная академия. Том 68, 117-124. ISSN: 2227-7005 Парамоненко Л., Дуракова А.
Статия La capacite d'adsorption et desorption de pain aux herbes френски 2014 Научни трудове на УХТ. Том LXI (1), 49-53 ISSN: 0477-0250 A. Durakova, I. Dimov, R. Surel, G. Roudaut
Статия Zamrozone ciasta - Przechowywanie ciasta wzbogaconego ziolami w stanie zamrozonym полски 2012 Piekarstwo, 1-2/2012 (NR 146 - 147 ROK XVI, 40 -44 ISSN: 1643-9988 Tsvetana Gogova, Marianna Baeva, Ludmila Paramonenko, Marek Sikora
Статия Wskazniki jakosciowe chleba otrzymanego z mrozonego ciasta wzbogaconego ziolami полски 2012 Piekarstwo, 3/2012 (NR 148 ) ROK XVI, 26 -28 ISSN: 1643-9988 Tsvetana Gogova, Marianna Baeva, Ludmila Paramonenko, Marek Sikora
Статия Comparative technological characteristics of two primitive wheats of type Triticum Turgidum L. ssp. Turanicum Kamut and Egyptian wheat английски 2012 Journal of EcoAgri Tourism nr. 1, vol. 8 ISSN: Tzvetana Gogova
Статия Technological characteristics of primitive cereal of type Triticum Turgidum L. subsp. Turanicum Kamut английски 2012 Journal of EcoAgri Tourism nr. 1, vol. 8 ISSN: Tzvetana Gogova, Bojidar Bozadjiev, Dimitar Hrusavov
Статия Установяване на времето на технологичните операции при обогатени и необогатени змразени теста – част ІІ български 2012 Хранителна наука, техника и технологии, том. 3, стр. 12-16 ISSN: 1314-3913 Гогова, Ц. и Баева, М. Р.
Статия Брашнени смеси с билки български 2011 Хранителна наука, техника и технологии, том. 2, стр. 11-15 ISSN: 1314-3913 Кръстева, А. П., Баева, М. Р., Гогова, Цв И.., Дуракова, А. Г., Бозаджиев, Б. В.