uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Диляна Николаева Градинарска-Иванова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Influence of a bio-consortium starter culture on the biochemical and microstructural characteristics of traditional dry cured meat product английски 2014 Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20(3): 23-531. IF2013 = 0,215. K. Danov, K. Valkova-Jorgova, T. Slavcheva
статия Funkcionalne osobine sojeva bakterija mle?ne kiseline i mikrokoka u sredini sli?noj mesnoj masi sirovih kobasica kao modelu (Функционални свойства на щамове млечнокисели бактерии и микрококи в моделна месна среда) сръбски 2014 University of Kragujevac Faculty of Agronomy, Cacak, Serbia. Zbornik Radova, 19(21): 311-319. ISBN 978-86-87611-31-3. K.Danov, K. Valkova-Jorgova, A. Kuzelov, N.Taskov, D. Saneva
статия Влияние на белтъчното окисление върху цветовата характеристика на охладено телешко и свинско месо. български 2014 Хранително-вкусова промишленост, 64(5): 37-42. Вълкова-Йоргова, К.,, К. Данов, Д. Митрев, Д. Инджелиева, К. Василев
статия Влияние на белтъчното окисление върху качествените показатели на месни суровини от ЕПЖ и свине. български 2014 Известия на Съюза на Учените - Сливен, 25(1): 5-9. Вълкова-Йоргова, К., В. Градинарска, K. Данов Д. Тосева. М. Баева
статия Изследване съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди в опушени деликатеси от фасонирано месо. български 2014 Х Юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве”, Юни 5, 2014, Пловдив, България. Сборник с доклади: 305-310. Вълкова-Йоргова, К., T. Дончева, К.Данов, Д. Инджелиева
статия Изследване на белтъчното окисление и протеолизата в месна маса за безструктурни колбаси с добавка на натурални растителни екстракти български 2014 Х Юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве”, Юни 5, 2014, Пловдив, България. Сборник с доклади: 297-303. Вълкова-Йоргова, К., К.Данов, Д. Митрев, Д. Тосева
статия Влияние на различните концентрации на влагане на ликопенсъдържащ доматен продукт и нитрити върху липидната фракция на варени-малотрайни колбаси български 2014 Х Юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве”, Юни 5, 2014, Пловдив, България. Сборник с доклади: 265-271. Градинарска, Д., К. Вълкова-Йоргова, К. Данов, Д. Инджелиева
статия Влияние на стартерна култура от Lactobacillus plantarum върху структурно-механичните свойства на сурово-сушени продукти от нераздробено месо български 2014 Хранително-вкусова промишленост, 64(4): 36-38. Инджелиева, Д., К. Вълкова-Йоргова, К.Данов,
статия Study of the efficiency of the method used for determination of the strain of displacement of rennet gel obtained by various milk clotting enzymes. английски 2014 Scientific Bulletin, 18(Series F. Biotechnologies): 150-156. Panayotov, P., K. Yoanidu, P. Boyanova, B. Milenkov
статия Effect of smoking on the accumulation of polycyclic aromatic hidrocarbons, in m. Longisimus dorsi from pigs and possibilities for reducing their content. английски 2014 Науковi працi. 146 випуск, 46(2):164-167. Vаlkova-Jorgova, К., T. Donceva, K. Danov, A. Kuzelov, D. Andronikov