uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Божидар Иванов Хаджиев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Научен доклад Предприемачески структуриза развитие на пазарите за иновации и за интелигентна специализация български 2015 СУБ-Пловдив не
Учебно помагало Стратегически и оперативен мениджмънт български 2012 УХТ, Пловдив ISВN: 978-954-24-0189-6 Хаджиев Б., Алексиева В
Доклад Чрез комплексен реинженеринг (КР) към индустрия на благоденствието български 2011 Пловдив ISBN 1312-2584
Доклад Възможности за повишаване икономическата ефективност на българските предприятия. български 2011 Пленарен доклад на 4 международна конференция., - Пловдив, 23-24 юни 2011г. ISBN 1311-9192
Доклад Проблеми и предизвикателства пред мениджмънта на зелена енергия в България български 2011 Научна конференция Мениджмънт в динамично променяща се среда за сигурност, гр. Велико Търново; декември 2011 Л. Пашев, Б. Хаджиев
Статия „Такса мощност” - едно антипазарно явление в българската икономика български 2010 секция Икон.на сп. Инсталации
Статия Re-enginering marketing (RM) английски 2010 Pecvnia, Monografico ISBN 1699-9495
Доклад Проблеми на обучението по предприемачество във висшите училища. български 2010 Сборник от материали на Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество” и кръгла маса „ Обучението по предприемачество във висшите училища” ТУ - Пловдив ISBN 1313-9460, 2010
Доклад Реинженеринг на индустриалния сервиз български 2010 Доклад на форум „ Комплексният индустриален сервиз-добрите практики”, проведена на 21 и 22 октомври 2010 в Пловдив от БАМИ и КЦМ Б. Хаджиев, Г. Вълчев
Учебно помагало Курс по стратегически мениджмънт български 2009 изд. УХТ, Пловдив ISBN 978-954-24-0138-4