uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Димитър Георгиев Хаджикинов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Charakterystyka I mo?liwo?ci zastosowania polioli do wytwarzania wyrob?w o slodkim smaku полски 2011 Zywnosc projektowana designed food ISBN978-83-932389-7-2 HAD?IKINOVA M., E.SIKORA, D.HAD?IKINOV,M.SIKORA, E.MAJA KUTUTA, M.KRYSTYJAN
Статия Funkcionalne karmelki – stan obecny I przyszlosc полски 2011 Cukiernictwo piekarstwo ISSN 1643-9988 HAD?IKINOVA M., D.HAD?IKINOV,M.SIKORA
Статия Сравнителна реологична характеристика на пълнежи за вафли с фруктоза и със захар български 2009 Академично издателство на УХТ - Пловдив. ISSN 0477-0250 ХАДЖИКИНОВА М., Д.ХАДЖИКИНОВ, М. АНТОНОВА
Статия Кристална фруктоза – функционални свойства български 2009 Академично издателство на УХТ - Пловдив. ISSN 0477-0250 АНТОНОВА М., М.ХАДЖИКИНОВА, Д.ХАДЖИКИНОВ, Д.ТАНЕВА