uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Мима Вакрилова Хаджикинова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Etude des charact?ristiques de disperssion et des propri?t?s rh?ologiques des dressings de cacao et sarrasin avec maltitol френски 2015 e-R?vue de G?nie Industrielle, № 9, 1 - 9. Petrova I., V. Dobreva, D. Hadjikinov, M. Hadjikinova
Статия Изследване параметрите на околната среда и оценка на риска при производство на карамелажни бонбони български 2015 Научни трудове на УХТ - Пловдив, Том ISSN: 1314-7102 Танева, Д., Прокопов, Ц., Хаджикинова, М., Николова, М.
Статия Morphological and biochemical characteristics of seven bacterial strains for wastewater treatment английски 2013 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, Year II, №2 (1), 9 - 15 ISSN 1314-7773 Slavov Al. K., Z. R. Denkova, M. V. Hadjikinova
Статия Morphological and biochemical characteristics of seven bacterial strains for wastewater treatment английски 2013 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, Year II, №2 (1), 71 - 73 ISSN 1314-7773 Hadjikinova M.V
Статия Active Packaging with Food Additives” английски 2013 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, Year II, №2 (1), 74 - 76 ISSN 1314-7773 Hadjikinova M.V
Статия Сравнителна характеристика на подсладени със захар и с малтитол млечно-кисели напитки български 2013 Научни трудове на УХТ - Пловдив, Том LX, стр. 516 - 519 ISSN: 1314-7102 В. Добрева, Р. Власева, М. Хаджикинова, Д. Хаджикинов, М. Иванова
Статия Изследване на възможностите за получаване на пандишпанови платки с кристален малтитол български 2013 Научни трудове на УХТ - Пловдив, Том LX, стр. 512 - 515 ISSN: 1314-7102 Д. Хрусавов, В. Добрева, М. Хаджикинова, Д. Хаджикинов
Статия Functional properties of maltitol английски 2013 Agricultural science and tehnology, v- 5, №2, р.168 – 172 ISSN 1314-412X Dobreva V., М. Hadjikinova, A. Slavov, D. Hadjikinov, G. Dobrev, B. Zhekova
Статия Characterization of enzyme with carboximethyl cellulase activity produced by Trihoderma reesei NRRL. 3652 английски 2013 Agricultural science and tehnology, v- 4, №3, р.311 – 314 ISSN 1314-412X Zhekova B., G. Dobrev, V. Dobreva, M. Hadjikinova
Статия Optimisation des conditions de culturation et elaboration d`un schema technologique de production d`enzyme xylanolitique de Bacillus subtilis pour application dans la panification френски 2012 Revue de genie industriel , 8, 63 – 75 Dobreva V., R. Chochkov, G. Dobrev, B. Zhekova, M. Hadjikinova