uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Вилхелм Милков Хаджийски

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Investigation work of proofers by computer simulation английски 2015 Ukrainian Food Jornal ,vol.4,Issue 1.,119-126. Литовченко И, Стефанов Ст.