uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Зоя Илиева Ходжева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Сравнителен анализ на статическата надеждност на нови и употребявани стъклени бутилки, български 2015 Наука и технологии, СУБ-Ст. Загора, vol.V, 95-99