uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Ивелина Николаева Христова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Purification and characterization of protease, stable in organic solvent, from new thermophilic actinomycete isolate английски 2014 Bioprospect. 2014, vol. 24, n. 3, p. 42-47 ISSN: 1210-1737 Hristova, I, Nedelcheva, P, Dobrev, G., Krastanov, A.
Статия Stability of new actinomycete protease subjected to UV light radiation английски 2014 Journal of BioScience and Biotech. 2014, SE/ONLINE: 107-110 ISSN: 1314-6246 Hristova, I, Krastanov, A. линк