uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Иван Игнатов Игнатов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Modeling of alcohol fermentation in brewing - some practical approaches английски 2012 26th EUROPEAN Conference on Modelling and Simulationр Koblenz, Germany Parcunev, I., Naydenova, V., Kostov, G., Yanakiev, Y., Popova, Z., Kaneva, M., Ignatov, I.
Учебник Технология на пивото български 2011 Академично издателство на УХТ Пловдив 2011 ISBN: 978-954-24-0175-9 Кабзев Й. Игнатов И.