uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Соня Ганчева Игнатова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия От еврпейска към национална квалификационна рамка във висшето образование български 2010 МОН, ПУ, УНСС, Университетско издателство „П. Хилендарски”
Доклад „Влияние на приемането на еврото в България върху туристическия бизнес български 2009 ПУ, Филиал Смолян, Юбилейна международна научна конференция
Проект Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование български 2008-2010 МОН, ръководител проф., д-р ик. н. М. Сотирова проф., д-р ик. н. М. Сотирова