uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Мариян Иванов Илиев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Модел електронного обучения по прикладной статистике для инженеров и економистов руски 2015 Мiжнародна науково-методична конференцIя, Киiв, НУХТ 2015
Статия Холистичен образователен подход в обучението по приложна статистика български 2014 Симпозиум Иновации и бизнес процеси'2014 Елена Мечева, Йордан Ламбрев линк