uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Иван Николов Иванов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Научен доклад Натуралната икономика и нейната тежест в българското стопанство български 2015 СУБ-Пловдив Съавторство
Статия Реалацията между трайността на хранителните продукти и ефетивността на обръщаемост на краткотрайните активи български 2015 СУБ-Пловдив не