uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Ивелина Василева Иванова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Analytical method for differentiation of chilled and frozen-thawed chicken meat. английски 2014 Acta Universitatis Cibiniensis Series E: FOOD TECHNOLOGY, 18 (2):43-53 ISSN: 2344-150X Ivanov, G., V. Shikov, S. Ivanova
Статия Приложение на показателя общ летлив основен азот за експресна оценка на преснотата на пилешкото месо. български 2014 Научни трудове на УХТ, LXI, 355-361 ISSN: 1314-3913 Иванов, Г., М. Какалова, К. Василев, К. Неделчева
Статия Сравнително изследване на физикохимичните характеристики на краве и биволско мляко. български 2014 Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив, Серия В, Техника и технологии, том ХІІ, стр. 221-225. ISSN 1311-9419 Балабанова, Т., Г. Иванов, М. Балтаджиева