uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Снежана Димитрова Иванова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
доклад Изследване влиянието на хранителните продукти върху окислителните процеси на фритюрните мазнини за пържене български 2012 Девета национална научна – техническа конференция с международно участие, 17 май 2012 г., Пловдив, ДНТ, Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. Сборник с доклади, 341-346 ISSN 1314 – 1880 Иванова, С. Д., Др. Бухалова, Ил. Милкова – Томова, Й. Алексиева
статия Проектиране на маршрут с цел кулинарен туризъм в Западни Родопи български 2012 Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, 9 (Серия В. Техника и технологии): 184 – 187 ISSN 1311-9192 Милкова - Томова, И. В., Сн. Иванова, Й. Алексиева
статия Определяне степента на окисление на растителни масла при пържене на картофи български 2012 Девета национална научна – техническа конференция с международно участие, 17 май 2012 г., Пловдив, ДНТ, Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. Сборник с доклади,381-386. ISSN 1314 – 1880 Милкова - Томова, И. В., Сн. Иванова, Др. Бухалова, Й. Алексиева
статия Проектиране на маршрут за селски туризъм в региона на Странджа планина български 2012 Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, 9 (Серия В. Техника и технологии): 180-183. ISSN 1311-9192 Иванова, С. Д., Ил. Милкова - Томова, Й. Алексиева
статия Проследяване динамиката на окислителните процеси в слънчогледово и маслинено масла при пържене на пилешки шницели. български 2012 Девета национална научна – техническа конференция с международно участие, 17 май 2012 г., Пловдив, ДНТ, Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. Сборник с доклади, 387-392 ISSN 1314 – 1880 Бухалова, Др. В., Сн. Иванова, Ил. Милкова - Томова, Й. Алексиева
статия Математико – статистическое моделирование физико – химических показателей фритюрного жира и дисперсионный анализ показателей фритюрного жира растительного происхождения 2012 Одеська национальна академия, харчових технологии науков. Праць, випуск 42, том 2, Одеса, стр. 403 – 406. ISSN 2073-8730.
статия Проследяване динамиката на окислителните процеси в слънчогледово и маслинено масла при пържене на пилешки шницели 2012 Сборник на докладите от деветата национална научна – техническа конференция с международно участие, 17. майр 2012 г. Дом на науката и техниката , Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив, 2012. стр. 387 – 392. SSN 1314 – 1880.
статия Изследване на биологичната активност върху меланоидини, изолирани от печени месни полуфабрикати български 2011 Сборник на докладите от ІV международен симпозиум „ Екологични подходи при производството на безопасни храни” 2011. Дом на науката и техниката, Пловдив. Секция Преработка на растителна и животинска продукция: стр. 223 -228. ISSN 1313 -9819.
статия Изследване процесите на меланоидинообразуване във фритюрна мазнина при пържене на полуфабрикати от смляно месо (шницели). български 2011 Сборник на докладите от ІV международен симпозиум „ Екологични подходи при производството на безопасни храни” 2011. Дом на науката и техниката, Пловдив. Секция Преработка на растителна и животинска продукция: стр. 229 – 234. ISSN 1313 -9819.
статия Изследване ин витро цитотоксичност на изолирани меланоидини от топлинно обработени дребно порционни месни проби и пържени полуфабрикати от мляно месо. български 2011 Сборник на докладите от ІV международен симпозиум „ Екологични подходи при производството на безопасни храни” 2011. Дом на науката и техниката, Пловдив. Секция Преработка на растителна и животинска продукция: стр. 241 – 246. 1313 -9819.