uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Вяра Николаева Иванова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза чрез адсорбция. български 2014 Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, XI, 184-188 ISSN 1311-9419 Гавраилов, С., Димитров, Д., Тонкова, А., Славов, А.
Статия Ковалентно свързване на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза върху магнитно-модифицирани силикати. български 2014 Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, XI, 189-192 ISSN 1311-9419 Гавраилов, С., Димитров, Д.
Статия Приложение на циклодекстрини за извличане на холестерол от яйчен жълтък. български 2014 Научни трудове на СУБ, Серия В-Техника и технологии, XI, 193-196 ISSN 1311-9419 Гавраилов, С., Делчев, Н.
Статия Immobilization of CGTase by adsorption on magnetically-activated natural supports and silicates. английски 2014 IRECHE (Int. Rev. Chem. Eng.), 6, 1, 1-8. ISSN 2035-1755 Petrov, K., Safarikova, M., Safarik, I., Petrova, P., Tonkova, A., Delchev, N. линк
Статия Biosynthesis of inulinases by Bacillus bacteria. английски 2014 J. BioSci. Biotech., SE/ONLINE: 75-82. ISSN 1314-6246 Gavrailov, S. линк
Статия Isolation and characteristics of a thermophilic Bacillus strain, producer of inulinase. английски 2014 J. BioSci. Biotech., SE/ONLINE: 83-94. ISSN 1314-6246 Gavrailov, S. линк
Статия Microbial production of inulinases from bacteria of genus Bacillus and effects of nitrogen and carbon sources. френски 2014 Научни трудове на УХТ, LXI, (1), 517-522. ISSN 1314-7102 Gavrailov, S., Perrachon, C., Truchet, C.
Учебно помагало Base theorique sur les travaux pratiques en microbiologie. френски 2014 Университетско издателство П. Хилендарски ISBN 978-954-423-932-9
Статия Magnetic porous corn starch for the affinity purification of cyclodextrin glucanotransferase produced by Bacillus circulans. английски 2012 Biocatalysis and Biotransformation, 2012, 30,1 , 96-101, (doi:10.3109/10242422.2012.646665) 1024-2422 (1029-2446 electronic) Safarikova M., Horska K., Maderova Z., Tonkova A., Ivanova-Pashkoulova V. & Safarik I. линк
Статия Jerusalem Artichoke and Pea Hulls based Substrates as Raw Material for Ethanol Production by Saccharomyces cerevisiae. английски 2012 IRECHE (Int. Rev. Chem. Eng.), 2012, 4,1,84-90 ISSN 2035-1755 P. Gencheva, G. Dobrev, N. Delchev, J. Hristov, V. Ivanova линк