uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Йордан Георгиев Йорданов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Учебник Organvtikh symperifora kai dioikhsh,izd.Universiti Studio Press, Thessloniki гръцки 2011 ISPN – 978-960-12-2041-3
Доклад Водещи тенденции за развитие на туризма у нас български 2011 Научна конференция, КИА, Пловдив
Доклад Действията на потребителя в сьвременната пазарна реалност български 2010 Седма научна конференция Мениджмьнт и предприемачество, ТУ-София Панайотис Сердарис
Доклад Икономическа и тьрговска дейност на Китай в Р.Гьрция и влиянието й вьрху поведението на потребителите български 2010 Научна конференция Хранителна наука, техника и технологии,т.LVII, св.2 Панайотис Сердарис
Доклад Действията на потребителите в съвременната пазарна реалност български 2010 VII научна конференция”Мениджмънт и предприемачество”,ТУ София-филиал Пловдив P. Serdaris
Доклад Културният произход като фактор за определяне на потребителското поведение български 2009 Научна конференция с международно участие”УХТ Панайотис Сердарис
Доклад български Атанаска Тененва