uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Мария Петрова Кънева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Modeling of alcohol fermentation in brewing - some practical approaches английски 2012 26th EUROPEAN Conference on Modelling and Simulationр Koblenz, Germany, in press Parcunev, I., Naydenova, V., Kostov, G., Yanakiev, Y., Popova, Z., Kaneva, M., Ignatov, I.
Статия Влияние на времето и температурата при получаване на билкови чайове. български 2011 Годишник на АПБНБ, 28 – 34 М. Георгиева, Г. Костов
Статия Изменение съдържанието на въглероден диоксид в газирани напитки при съхранението им в РЕТ бутилки. български 2011 НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том 50, серия 9.2, 85 – 90 ISSN 1311-3321 Чавдар Саздов, Йоана Ребенчук, Стефан Стефанов, Адриана Бирка
Автореферат Получаване, характеристика и приложение на екстракти от бял равнец в безалкохолни напитки. български 2011
Статия Билки и безалкохолни напитки. български 2010 Годишник на АПБНБ, 18 – 20
Статия Comparative investigation on the composition and properties of extracts of different Achillea Millefolium taxa. английски 2010 Journal of EcoAgriTourism vol.6 (2010), Nr.3 (20), p.120 – 125, Proceeding of the International Conference BIOATLAS 2010 Transilvania University of Brasov, Romania ISSN 1844 - 8577 A. Trendafilova, A.Vitkova, St. Kemilev, H. Spasov and M. Todorova линк
Статия Аqueous ethanolic extracts of Achillea millefolium Proa for incorporation into soft drinks. английски 2010 Харчова наука i технологiя 3 (12), 54 – 57 ISSN 2073-8684 A. Trendafilova, St. Kemilev, and M. Todorova
Статия Динамичен стил на живот и функционални напитки – една печеливша комбинация. български 2009 Годишник на АПБНБ, 26 – 30 линк