uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Марияна Николова Кътева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Доклад Експанзионистични стратегии на дискаунтърите, опериращи на българския пазар Български 2011 Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие „Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика“, том II, АИ „Ценов”, Свищов, 2011, с. 130-135 ISBN 978-954-23-0593-4 - линк
Дисертация Оценка и анализ на конкурентоспособността на търговските вериги  Български 2009  АИ „Ценов”, Свищов - линк
Автореферат Оценка и анализ на конкурентоспособността на търговските вериги  Български 2009  АИ „Ценов”, Свищов - линк
Статия Развитие и конкурентоспособност на търговските вериги в България  Български 2009  сп. Диалог, бр. 3, Свищов, 2009, с. 122-136  ISSN 1311-9206 Божинова, М., П. Мидова, С. Петрова и др.  линк
Студия Развитие и конкурентоспособност на търговските вериги в България  Български 2009  Алманах „Научни изследвания”, том 9, АИ „Ценов”, Свищов, 2009, с. 177-212 ISSN 1312-3815 Божинова, М., П. Мидова, С. Петрова и др. 
Статия Състояние и тенденции за развитие на моловете в България  Български 2008  Сп. Икономика, бр. 2, Хирон 91”, София, с. 69-74 ISSN 1312-2428 -
Доклад Методика за оценка на конкурентоспособността на търговските вериги  Български 2008  Юбилейна международна научна конференция „Търговията в съвременното общество: теория и практика”, Варна, 10-11 октомври 2008 г., с. 371-377 ISBN 978-954-21-0371-4 -
Доклад Анализ на конкурентоспособността на търговските вериги  Български 2008  Юбилейна международна научнопрактическа конференция „Модернизация на икономиката – макроикономически, финансови и социални аспекти”, том 1, Свищов, 6-7 ноември 2008 г., с. 247-254 ISBN 978-954-23-0399-2 (т. 1) Марияна Върбанова Божинова 
Студия Анализ на конкурентоспособността на търговските вериги в България  Български 2008  Годишен алманах Научни изследвания на докторанти на СА „Д. А. Ценов“, Книга 1, АИ „Ценов”, Свищов, 2008, с. 134-159 ISSN 1313-6542 -
Доклад Развитие на търговските вериги в България  Български 2006  Юбилейна научна конференция с международно участие „Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз”, АИ „Ценов”, Свищов, 05-07 октомври 2006 г., с. 298-303 ISBN-10: 954-23-0316-5 ISBN-13: 978-954-23-0316-9 -